Login   Register
»  Welkom

Groot Dictee 1 april 2015: wederom een Vlaming de beste specialist

Taal is vooral leuk”, aldus burgemeester Verhulst die het dictee opende. De 7e editie van het Rotary Goes-Reimerswaaldictee was een groot succes. In totaal 36 deelnemers, waaronder 4 dicteespecialisten, schreven mee. Het dictee was opgesteld door Aly Breemhaar van Breemhaar Tekst en Rein Leentfaar, en beiden waren erin geslaagd om een dictee met een acceptabele moeilijkheidsgraad samen te stellen. De dicteewoorden voor de specialisten waren gruwelijk moeilijk. Het verhaal van Aly ging over het verschil tussen een taal en een dialect. Het was weer een les in correcte spelling. De eerste prijs in de categorie specialisten ging naar de Vlaming Herman Killens. Hij had in totaal 10 fouten, in de combinatie algemeen dictee plus specialistenaanvulling.

De eerste prijs in de categorie liefhebbers werd in de wacht gesleept door Jeanine Dekkers. Zij had slechts 7 fouten. Ondine van der Vleuten en Els Spruit deelden de 2e en 3e plaats met 9 fouten.

Het beste team was team Donna met gemiddeld 13 fouten. Het team van Rotary Goes bracht het hoogste sponsorbedrag mee van 160 euro.

Met dit dictee is het thema laaggeletterdheid weer in de schijnwerpers gezet. En dat is nog steeds belangrijk volgens Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Helaas zijn er nog steeds bedrijven die er niet voor uit willen komen dat zij laaggeletterde medewerkers in dienst hebben. Dat is jammer, want daarmee blijft laaggeletterdheid in de taboesfeer, terwijl het juist zo belangrijk is dat mensen veiligheidsvoorschriften kunnen lezen.

Rotary Goes-Reimerswaal bedankt alle deelnemers en sponsors voor hun bijdrage, en uiteraard Aly Breemhaar, Rein Leentfaar, Alexander Dekkers en Carla Kesteloo voor hun enthousiaste inzet.

De gemiddelde waardering van de deelnemers voor het dictee bedroeg 7,8. Iedereen vindt dat het dictee de laaggeletterdheid als doelstelling moet hebben. De deelnamekosten mogen niet omhoog. En de belangrijkste uitkomst van de evaluatie: iedereen vindt het belangrijk dat er volgend jaar weer een dictee komt.

Download hier het dictee voor liefhebbers.

Download hier het dictee voor specialisten.

Download hier de Powerpoint presentatie met uitleg van de dictees.

Datum » 27 November, 2015